Kişisel Verilerin Korunma Kanunu

 

İletişim Süreci Aydınlatma Metni

 

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak ARSON Kağıt Dış Ticaret Limited Şirketi (“Şirket”) tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenecektir.

Bu metin, internet sitemizde yer alan iletişim formu aracılığıyla işlenen kişisel verileriniz hakkında bilgiler içermektedir.

 

 

  1. Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları, Toplama Yöntemleri ve Hukuki Sebepleri

 

1. Veri Kategorisi: Kimlik Bilgileri

 

İşlenen Kişisel Veriler

•Ad-Soyad

Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

•İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi
•Müşteri memnuniyeti faaliyetlerinin yürütülmesi

Kişisel Verilerin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri

Kişisel verileriniz, yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, ilgili mevzuat ve Kanun’un 5. maddesinde belirtilen;
•Veri İşlemenin İlgili Kişinin Temel Hak ve Özgürlüklerine Zarar Vermemek Kaydıyla Veri Sorumlusunun Meşru Menfaatleri İçin Zorunlu Olması

Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri

Yukarıda belirtilen kişisel verileriniz; internet sitemizde bulunan iletişim formu vasıtasıyla toplanmaktadır.

 

2. Veri Kategorisi: İletişim Bilgileri

 

İşlenen Kişisel Veriler

•E-posta
•Telefon

Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

•İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi
•Müşteri memnuniyeti faaliyetlerinin yürütülmesi

Kişisel Verilerin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri

Kişisel verileriniz, yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, ilgili mevzuat ve Kanun’un 5. maddesinde belirtilen;
•Veri İşlemenin İlgili Kişinin Temel Hak ve Özgürlüklerine Zarar Vermemek Kaydıyla Veri Sorumlusunun Meşru Menfaatleri İçin Zorunlu Olması

Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri

Yukarıda belirtilen kişisel verileriniz; internet sitemizde bulunan iletişim formu vasıtasıyla toplanmaktadır.

 

3. Veri Kategorisi: İşlem Güvenliği Bilgileri

 

İşlenen Kişisel Veriler

●IP Adresi
●Çerez Bilgileri
●Onay Log Kayıtları

Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

●Ürün / Hizmetlerin Pazarlama Süreçlerinin Yürütülmesi
●Pazarlama Analiz Çalışmalarının Yürütülmesi
●Açık rıza verilmesi halinde tercihlerin ve ilgi alanlarının analiz edilebilmesi

Kişisel Verilerin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri

Kişisel verileriniz, yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, Kanun’un 5. maddesinde belirtilen;
●İlgili kişinin açık rızasının bulunması,
●İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.

Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri

Yukarıda belirtilen kişisel verileriniz; internet sitesi vasıtasıyla elektronik ortamda toplanmaktadır.

 

Diğer (Bulunması Halinde): Serbest metin alanlarında Şirket’e kendi isteğiniz ile ileteceğiniz kişisel verileriniz, Şirket faaliyetlerini iyileştirme ve müşteri memnuniyetine yönelik faaliyetlerin yürütülmesi amaçlarıyla sınırlı olarak işlenecektir.

 

 

  1. Kişisel Verilerinizin Kimlerle ve Hangi Amaçlarla Paylaşıldığı

Kişisel verileriniz bu aydınlatma metninin “A. Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları, Toplama Yöntemleri ve Hukuki Sebepleri” başlığında belirtilen amaçlar ve hukuki sebeplere uygun olarak üçüncü taraflarla paylaşılmaktadır. Kişisel verilerinizin kimlerle, hangi amaçlarla paylaşıldığına ilişkin bilgilere aşağıda yer verilmektedir: 

 

  • Ürün ve Hizmet Aldığımız Şirketler (Yurt İçindeki İş Ortaklarımız, Tedarikçilerimiz) ➭ Üçüncü taraflardan mal veya hizmet tedariki kapsamında veya talep, öneri, şikâyetleriniz olması halinde destek alınması.

 

  • Yetkili Kurum ve Kuruluşlar, Hukuken Yetkili Kişiler ➭ Yetkili kurum veya kuruluşların Şirketimizden talepte bulunması ya da bu kurumlara bildirim yapmamızın öngörüldüğü durumlarda, yasal yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi.

 

Kişisel verileriniz üçüncü taraflarla paylaşılırken Kanun’un kişisel verilerin aktarılmasına ilişkin kurallarına uygunluk sağlanmaktadır.

 

 

 

 

 

  1. Kişisel Verilerinize İlişkin Haklarınız

 

 Kişisel verilerinize ilişkin olarak Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11’inci maddesi kapsamındaki taleplerinizi, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliği”ne uygun şekilde yazılı olarak ya da kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da Arson Dağıtıma bildirdiğiniz ve sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresinizi kullanarak aşağıdaki adreslere her zaman iletebilirsiniz.

Veri Sorumlusu: ARSON Kağıt Dış Ticaret Limited Şirketi

 

E-posta: info@ars10.com

 

Kep Adresi: arsonkagit@hs06.kep.tr

 

Adres: Mahmutbey Mah. Taşocağı Yolu Cad. No:26 Bağcılar / İstanbul

 

 

 

Çerez Aydınlatma Metni

 

İşbu Çerez Aydınlatma Metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“Kanun”) m. 10 ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla ARSON Kağıt Dış Ticaret Limited Şirketi (“ARSON”/”Şirket”) tarafından hazırlanmıştır.  Bu metnin amacı, internet sitemizde kullanılan çerezlerin cihazınıza yerleştirilmesi aracılığıyla otomatik yolla elde edilen kişisel verilerin işlenmesine ilişkin olarak, hangi amaçlarla hangi tür çerezleri kullandığımız, hukuki sebebi ve haklarınız hakkında sizlere bilgi vermektir.

 

Çerezler, bir web sitesini ziyaret ettiğinizde tarayıcınız aracılığıyla bilgisayarınıza veya mobil cihazınıza kaydedilen küçük boyutlu metin dosyaları olup web sitesinin daha verimli çalışmasının yanı sıra kişisel ihtiyaçlarınıza daha uygun ve hızlı bir ziyaret deneyimi yaşatmak için kişiselleştirilmiş sayfaların sunulabilmesine olanak vermektedir. Çerezler, sadece internet ortamındaki ziyaret geçmişinize dair bilgiler içermekte olup bilgisayarınızda veya mobil cihazınızda depolanmış dosyalara dair herhangi bir bilgi toplamamaktadır.

 

Kanun uyarınca, www.arsonkagit.com. (“İnternet Sitesi”) üzerinde kullanılan çerezlere ilişkin olarak kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak Şirketimiz tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.

 

Kişisel Verileriniz, İşleme Amaçlarımız ve Hukuki Sebepler

 

Toplanan kişisel verileriniz, aşağıda yer verilen amaçlarla (“Amaçlar”) Kanun’un 5. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işlenecektir.  İnternet Sitesi üzerinde farklı amaçlarla çerezler kullanılmaktadır. Kullanılan ilgili çerezin türüne göre veri işleme amaçları ve ilgili çerezi kullanırken dayandığımız Kanun kapsamındaki veri işleme şartı değişebilmektedir.

 

Çerez Tipleri

 

Aktif olduğu süreye göre

 

  • Oturum Çerezleri: Sitenin kullanımı sırasında geçerli olan çerezler olup Kullanıcının tarayıcıyı kapatması veya oturumun sona ermesi süresine kadar geçerliliklerini korurlar.
  • Kalıcı Çerezler: Çerezin kullanıcı tarafından silinme tarihine kadar veya çerez için belirli son kullanma tarihine kadar sürücüde yer alan çerezlerdir. Kalıcı çerezlerin kodlarında değişken süreli, yazılı bir son kullanma tarihi bulunmaktadır.

 

Kullanım amaçlarına göre

 

Gerekli Çerezler

 

Zorunlu çerezler, İnternet Sitesini görüntülemeniz esnasında cihazınıza yerleştirilen ve sunulan online servislerin düzgün şekilde çalışabilmesi için gerekli olan çerezlerdir.  Bu çerezlerin kullanımı esnasında gerçekleştirdiğimiz veri işleme faaliyetleri için Kanun madde 5 kapsamında “Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması” ve “İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebebine dayanmaktayız.  

 

İşlevsellik Çerezleri

 

İşlevsellik çerezleri, İnternet Sitesinde kişiselleştirme ve tercihlerin hatırlanması amaçları ile kullanılan çerezlerdir. Bu çerezler zorunlu çerezler dışında kalan işlevselliği sağlama amacıyla kullanılmaktadır. Bu çerezlerin kullanımı esnasında gerçekleştirdiğimiz veri işleme faaliyetleri için Kanun madde 5 kapsamında “açık rıza” hukuki sebebine dayanmaktayız.

 

Performans ve Analitik Çerezleri

 

Performans çerezleri, İnternet Sitesini görüntüleyen kişi sayısı ile İnternet Site trafiğinin takip ve analiz edilmesini sağlar. Bu çerezler sayesinde İnternet Sitesi üzerindeki alanlardan hangilerinin en sık ya da seyrek ziyaret edildiği gibi bilgileri edinebilir ve İnternet Sitesinin trafiğini optimize edebiliriz. Bu çerezlerin kullanımı esnasında gerçekleştirdiğimiz veri işleme faaliyetleri için Kanun madde 5 kapsamında “açık rıza” hukuki sebebine dayanmaktayız.

 

Reklam ve Pazarlama Çerezleri

 

Bu çerezler İnternet Sitesi kullanıcılarına ilgi alanlarına yakın olan içerikleri ve kampanyaları sunmak amacıyla kullanılır. Ayrıca hedefli reklamlar sunmak veya bir reklamın size görüntülenme sayısını kısıtlamak amacıyla da kullanılabilir. Bu çerezler tarafınıza özel ürün tanıtımı yapmak, kişiselleştirilmiş reklamlar göstermek, reklam kampanyalarının etkinliğini ölçmek için kullanılabilir. Bu çerezlerin kullanımı esnasında gerçekleştirdiğimiz veri işleme faaliyetleri için Kanun madde 5 kapsamında “açık rıza” hukuki sebebine dayanmaktayız.

 

İnternet Sitesinde Kullanılan Çerezler Çeşitleri

 

Aşağıda İnternet Sitesinde kullandığımız farklı türdeki çerezleri bulabilirsiniz. İnternet Sitesinde üçüncü taraf çerezleri de kullanılmaktadır.

 

Gerekli Çerezler

Çerez Adı

Kullanım amacı

Kullanım Süresi

cookieyes-consent

CookieYes, bu çerezi, kullanıcıların bu siteye sonraki ziyaretlerinde tercihlerine uyulmasını sağlamak için rıza tercihlerini hatırlaması için ayarlar. Sitenin ziyaretçileri hakkında herhangi bir kişisel bilgi toplamaz veya saklamaz.

1 Yıl

wpEmojiSettingsSupports

WordPress bu çerezi, kullanıcı bir WordPress sitesinde emojilerle etkileşime girdiğinde ayarlar. Kullanıcının tarayıcısının emojileri düzgün bir şekilde görüntüleyip görüntüleyemediğini belirlemeye yardımcı olur.

oturum

 

 

Performans ve Analitik Çerezleri

Çerez Adı

Kullanım amacı

Kullanım Süresi

sbjs_migrations

Sourcebuster, bu çerezi bir ziyaretin kaynağını tanımlamak için ayarlar ve kullanıcı eylem bilgilerini çerezlerde saklar. Bu analitik ve davranışsal çerez, web sitesindeki ziyaretçi deneyimini geliştirmek için kullanılır.

oturum

sbjs_current_add

Sourcebuster, bu çerezi bir ziyaretin kaynağını tanımlamak için ayarlar ve kullanıcı eylem bilgilerini çerezlerde saklar. Bu analitik ve davranışsal çerez, web sitesindeki ziyaretçi deneyimini geliştirmek için kullanılır.

oturum

sbjs_first_add

Sourcebuster, bu çerezi bir ziyaretin kaynağını tanımlamak için ayarlar ve kullanıcı eylem bilgilerini çerezlerde saklar. Bu analitik ve davranışsal çerez, web sitesindeki ziyaretçi deneyimini geliştirmek için kullanılır.

oturum

sbjs_current

Sourcebuster, bu çerezi bir ziyaretin kaynağını tanımlamak için ayarlar ve kullanıcı eylem bilgilerini çerezlerde saklar. Bu analitik ve davranışsal çerez, web sitesindeki ziyaretçi deneyimini geliştirmek için kullanılır.

oturum

sbjs_first

Sourcebuster, bu çerezi bir ziyaretin kaynağını tanımlamak için ayarlar ve kullanıcı eylem bilgilerini çerezlerde saklar. Bu analitik ve davranışsal çerez, web sitesindeki ziyaretçi deneyimini geliştirmek için kullanılır.

oturum

sbjs_udata

Sourcebuster, bu çerezi bir ziyaretin kaynağını tanımlamak için ayarlar ve kullanıcı eylem bilgilerini çerezlerde saklar. Bu analitik ve davranışsal çerez, web sitesindeki ziyaretçi deneyimini geliştirmek için kullanılır.

oturum

sbjs_session

Sourcebuster, bu çerezi bir ziyaretin kaynağını tanımlamak için ayarlar ve kullanıcı eylem bilgilerini çerezlerde saklar. Bu analitik ve davranışsal çerez, web sitesindeki ziyaretçi deneyimini geliştirmek için kullanılır.

1 saat

ga*

 

Google Analytics bu çerezi sayfa görüntülemelerini depolamak ve saymak için ayarlar.

1 yıl 1 ay 4 gün

_ga

Google Analytics, bu çerezi ziyaretçi, oturum ve kampanya verilerini hesaplamak ve sitenin analiz raporu için site kullanımını izlemek üzere ayarlar. Çerez, bilgileri anonim olarak saklar ve benzersiz ziyaretçileri tanımak için rastgele oluşturulmuş bir numara atar.

1 yıl 1 ay 4 gün